Contractes

Data de publicació Títol Nombre d'expedient Enllaços Termini presentació d'ofertes
ADQUISICIÓ TRACTOR AMB PALA ADQUISICIÓ TRACTOR AMB PALA
LICITACIÓ OBRES PASSAREL.LA ADAPTADA MIRADOR PLATJA SA CALOBRA Passarel.la adaptada d'accés a mirador de la platja de Sa Calobra
LICITACIÓ OBRES MILLORA DE L'ENLLUMENAT I INTEGRACIÓ DEL SISTEMA FOTOVOLTAIC EN ELS TÚNELS D'ACCÉS AL TORRENT DE PAREIS
TANCAMENT SOLAR DE SON MASSIP I ADAPTACIÓ ACCÉS MINUSVÀLIDS
REFORMA DEL MAGATZEM MUNICIPAL POLÍGON 2 PARCEL.LA 48 ESCORCA
ACABATS OBRES AJUNTAMENT D’ESCORCA: COBERTA, INSTAL.LACIONS I MOBILIARI
MANCOMUNITAT DE TRAMUNTANA, INSTAL.LACIÓ CALDERA BIOMASA BUNYOLA
REFORMA I AMPLIACIÓ DE L'AJUNTAMENT D'ESCORCA (FASE 2-2ª) INSTAL.LACIONS FOTOVOLTAIQUES I SOSTENIBILITAT PROCEDIMENT RESTRINGIT AMB PLURALITAT DE CRITERIS I EN TRÀMIT D'URGÈNCIA
SOTERRAMENT XARXA AÈRIA DE BAIXA TENSIÓ I TELECOMUNICACIONS I MILLORA INSTAL.LACIÓ ENLLUMENAT PÚBLIC AL PORT DE SA CALOBRA
OBRES ADEQUACIÓ VORAVÍA I BARANA DE PROTECCIÓ AL PORTS DE LA CALOBRA