REFORMA I AMPLIACIÓ DE L'AJUNTAMENT D'ESCORCA (FASE 2-2ª) INSTAL.LACIONS FOTOVOLTAIQUES I SOSTENIBILITAT