Publicació modificació ordenances

29-Maig-2024

El passat 29 d'abril de 2024 es varen aprovar modificacions a les següents ordenances, publicades en el BOIB nº 69, de 25 de maig de 2024:

  • l’Ordenança Reguladora de la taxa per a l’ús del refugi del port de sa calobra i establiment de preus públics municipals per a l’ús dels serveis de banys públics.
  • l’Ordenança fiscal Reguladora de la de la taxa per a l’ocupació de terrenys d’ús públic, així com pel rodatge de pel·lícules, vídeos, gravacions televisives i sessions fotogràfiques.
  • l’ordenança fiscal reguladora de les taxes per a l'aparcament de vehicles de tracció mecànica a les vies municipals (ORA/Zona blava) i de regulació de les zones de circulació restringida (ACIRE).