Aprovació l’ordenança municipal reguladora del renou emès pels vehicles a motor i ciclomotors

29-Maig-2024

Aprovació de l’ordenança municipal reguladora del renou emès pels vehicles a motor i ciclomotors en el passat ple de dia 29 d'abril i publicada en el BOIB nº 69, de 25 de maig de 2024.