Convocatòria sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament d’Escorca

23-Març-2018

AQUES PROPER DIMARTS, 27 DE MARÇ, A LES 19 H. TENDRÀ LLOC EN SESSIÓ ORDINÂRIA, EL PLE D'AQUEST AJUNTAMENT AMB EL SEGÜENT ORDRE DEL DIA: