Modificació puntual del Pla Especial de protecció i reforma interior de Lluc relativa al canvi d'aprofitament urbanístic de l'equipament administratiu institucional

Documents de descarregar : 
SHA-1 hash: 901338503609a732cddcc53dea1451dcff1d7217
Segell de verificació: