Modificació de l'Ordenança municipal de neteja, deixalles i residus sòlids urbans del municipi d'Escorca