Model de sol·licitud per a participar a la Convocatòria de les proves selectives per a cobrir, com a funcionari de carrera, un lloc de feina d'auxiliar administratiu (BOE núm. 130 de 31 de maig de 2019