REFORMA I AMPLIACIÓ AJUNTAMENT FASE 2

Informacio
Tipus de contracte: 
Obres
Tipus de procediment: 
Restringit
Data publicació: 
divendres, 12 abril, 2019 - 11
Publicacions

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: 60f6594114e9e7684869e9ad94f40617bcf5b759
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: b35e8b17386550991c7f85afa07c98505e9dad39
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: bb37e8ede241f991a0333120bb8059649f9595fa
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: abe12384a6d27b185bffee54e32e36f5e01cfb4d
Segell de verificació: