Contractació de subministrament de vehicle 100 % elèctric

Informacio
Tipus de contracte: 
Subministraments
Tipus de procediment: 
Obert
Data publicació: 
dimarts, 12 juny, 2018 - 13
Publicacions

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: 8124aded31b780fcb2844758b382aa0acfb2d636
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: df21c249278a12e98a93560254dc55d7160b2cb9
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 31a858df12ad860ff9278fe76c3154bb8e25810b
Segell de verificació: