Convocatòria sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament

AQUEST DIMARTS, 29 DE GENER, A LES 19 h. ES DURÀ A TERME EL PLE DE L'AJUNTAMENT, EN SESSIÓ ORDINÀRIA AMB EL SEGÜENT ORDRE DEL DIA: