Notícies

19/01/2017

El passat 27/12/16 fou publicada al BOIB núm.162, la nova Ordenança municipal de fems, deixalles i residus sòlids urbans, així com també l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei de recol

28/10/2016

BAN per a comunicar que s'ha posat en marxa la campanya de sacrifici de caps de bestiar porcí i que el veterinari col·laborador amb el municipi d'Escorca serà: