Notícies

29/11/2017

DEMÀ, 30 DE NOVEMBRE A LES 19 h ES DURÀ A TERME, EN SESSIÓ ORDINÀRIA, EL PLE DE L'AJUNTAMENT AMB EL SEGÜENT ORDRE DEL DIA:

17/11/2017

El passat 7 de novembre es va aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei de recollida de fems, neteja viària i residus urbans.

17/07/2017

 Us informam que a partir del proper dilluns 17 de juliol entrarà en funcionament l'ORA a la zona de Cala Tuent i al Port de sa Calobra d'acord en l'establert a l'Ordenança reguladora de les taxes

15/06/2017

A PARTIR DEL PROPER DILLUNS 19 DE JUNY ÉS NECESSÀRIA LA RESERVA D'ESTACIONAMENT PER A VEHICLES DE MÉS DE 9 PLACES AL PORT DE SA CALOBRA.